نکنه...!

یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم

یک نفر میاد که من تشنه ی بوئیدنشم

مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

خالیه سفرمونو پر از شقایق میکنه

واسه موجای سیاه دستا رو قایق میکنه

مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

همیشه غایب من زخمامو مرحم میذاره

همیشه غایب من گریه هامو دوس نداره

نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه

آینه ها سیاه بشه کور بشه چشم ستاره

مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

خشم این حنجره ی خسته همیشه غایبه

قفل این صندوق دربسته همیشه غایبه

نعره ی اسب سفید قصه ی مادر بزرگ

بهترین شعرای سربسته همیشه غایبه

مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده

تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده

  
نویسنده : Ashkan Akhavein ; ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦